שאלות ותשובות

כתב הכמויות משמש כמעין מקרא מפורט לתוכניות אדריכלית ויועצים, ומשמש כהמשך ישיר שלה עבור אנשי המקצוע, היועצים ועבורכם המזמינים. כתב הכמויות מספק בהירות לגבי שלבי עבודת הגמר, וכולל מפרט מדויק של פעולות הקבלן לצד הצגת שלבי העבודה ברמת דקויות גבוהה במיוחד.

כתב הכמויות משקף את שלבי העבודה השונים, ומאפשר למזמינים לצאת לפרויקט של בנייה או שיפוץ מתוך ידע נרחב על העתיד להתרחש באתר הבנייה, ולקבל החלטות שקולות בנוגע לכל אחד משלבי הבנייה בעיניים פקוחות ומתוך הבנה.
כתב הכמויות שומר עליכם מפני חריגות תקציביות, ומצמצם את זוויות הסטייה שלכם בהוצאת התוכנית אל הפועל.

אם בהירות תקציבית חשובה לכם, תוכלו לקבל אותה רק באמצעות הכלים שפיתחנו – כתב כמויות, שנכתב על בסיס תחקיר מעמיק של כל אחד מחלקי התוכנית האדריכלית ומשמעותה ברמת תת־השלבים של הביצוע; תוכניות ויזואליות, שמתרגמות את הנתונים המופשטים לשלוש תוכניות צבעוניות ומוסדרות; מערכת ייחודית וחדשנית ממוחשבת לניהול אומדן תקציבי דינמי.
חשוב לציין, שהשירות שלנו מבוסס על נתונים שאוסף הצוות המקצועי של החברה, מתוך הגעה פיזית אל הנכס שמיועד לשיפוץ, ובדיקתו.

במיוחד בתוכניות שיפוץ מאפשר התשקיף שלנו הסתכלות קדימה אל יעד סיום הפרויקט, מתוך דגש לפירוט נרחב של כל הפעולות שיידרשו מהקבלן לבצע בנכס הקיים. פעולות כמו, שבירת קירות, פירוק הריצוף הקיים ועוד, לצד התבוננות נרחבת על הפעולות שיידרשו מכם לבצע בסיום הפרויקט בסביבת הנכס, כמו שיקום מדרכות ציבוריות ועוד.

תוספת התשלום בטלה בשבעים לעומת תרומתה למזמינים, וכך יעידו ההמלצות המרובות המופיעות באתר. השירות שלנו כולל באופן ייחודי, מעבר לכתב הכמויות המדוקדק, תוכניות ויזואליות הכוללת את שלבי עבודת גמר הבנייה, ומאפשרות גם לכם להתמצא בשלבי הבנייה הראשוניים ביותר ועד לשלב סיום הפרויקט.
כתב הכמויות שלנו מתאפיין בפירוט נרחב ומדוקדק, והוא נובע מתוך תחקיר מעמיק שאנו מבצעים בשטח, לצורך הבנת כל פרט בתוכנית האדריכלית ולמשמעויות הנגזרות ממנה.

העלות המתבקשת לשם ביצוע תוכנית בשיטת “חישובים בראש טוב” חוסכת ללקוחותינו בהמשך חריגות תקציביות, שמאפיינות לרוב פרויקטים שונים של בנייה או שיפוץ.

השירות שלנו מבוסס על בהירות מקסימלית לכל אחד משלבי עבודת הגמר של הבנייה או השיפוץ. המידע שאנו מגישים ללקוחותינו – כתב כמויות מפורט וברור, תוכניות ויזואליות וגישה למערכת ממוחשבת לניהול אומדן תקציב דינמי – מאפשר להם לצמצם באופן מהותי את הסטייה מהתקציב שייעדו לפרויקט.
התשקיף שלנו משנה את התמונה: מאחוזי סטייה שמוכרים בענף הבנייה, לאחוזי סטייה מינימליים בהוצאת התוכנית האדריכלית אל הפועל.

הבהירות שמספקות התוכניות הוויזואליות הצבעוניות מאפשרות, גם למי שאינו בקי בתחום הבנייה, להבין את האלמנטים המרכיבים את שלבי הגמרים. התוכניות הוויזואליות מתרגמות את המופשט והכללי, למוחשי בממד ויזואלי.

התוכניות הוויזואליות מאפשרות התבוננות כוללת בפרויקט לצד התבוננות ממוקדת בכל אחד משלבי עבודות הגמר.

בלתי אפשרי לשפץ או לבנות מבלי שתהיה בידכם תוכנית אדריכלית. התוכניות שלנו אינן מחליפות את תוכניות האדריכלים, אלא משלימות וממשקות אותן עם פעולות הקבלן בשטח. 

חברת “חישובים בראש טוב” מקבצת את כל המידע מהיועצים המבצעים (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר ועוד) לתוכנית אחת, שמספקת למזמינים הסתכלות ממבט־על, ומשקפת את התהליך לפרטי פרטים.

שמחים תמיד לענות לכל שאלה, צרו איתנו קשר לתיאום פגישה

טל.09.9542059
נייד:052.6513773
גיבורי ישראל 7, ת.ד 8243 נתניה
danny@roshtov1.co.il

שמחים תמיד לענות לכל שאלה, צרו איתנו קשר לתיאום פגישה

טל.09.9542059
נייד:052.6513773
גיבורי ישראל 7, ת.ד 8243 נתניה
danny@roshtov1.co.il